O nas

Naš vinograd ponuja paleto barv,
Naše grozdje dozori v nešteto oblik,
Naše vino razvaja z mnogoterimi okusi,
A karakter naših vin ostaja nespremenjen…

Spreminjamo barve, oblike in okuse,
A ostajamo zvesti karakterju…

 

Naša vina

Galerija

Informacija o sofinanciranju
Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejmemo sredstva za izvajanje le-teh:
EKOLOŠKO KMETOVANJE
Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.
PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI IN DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.
KMETIJSKO - OKOLJSKA - PODNEBNA PLAČILA - KOPOP
Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

Vztrajno - trajno

Osnovni podatki o operaciji:
Naziv operacije: Vztrajno na poti trajnosti, akronim: Vztrajno – trajno
Prijavitelj: Vojko Korošec s.p., Ilirska pot 1, 3214 Zreče
Partnerji: LTO Rogla – Zreče, GIZ, Cesta na Roglo, 11j, 3214 Zreče in Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Slovenske Konjice, Oplotniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice
Celotna vrednost operacije: 15.035,93 €
Začetek: 1. 9. 2017
Konec operacije: 20. 10. 2018

Opis operacije:
Kot manjša vinogradniška kmetija, ki svoje produkte delno že trži, v urbanem naselju Zreče na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, vidimo svojo razvojno priložnost. Z našimi trajnimi nasadi, ki jih sistematično zasajamo od leta 2002 dalje, želimo razviti celovito zgodbo - trilogijo Vina, Izabele in Aronije. Trenutno obdelujemo 3 ha vinogradov, 1 ha eko aronije in 300 trt izabele. Torej zgodba vina in sokov na poti in še posebej doživeto ob zaključku te poti – v naši edinstveni degustacijski kleti. 

 

Zdi se nam izjemno pomembno, da se z izvedbo tovrstnih operacij prične spodbujati medsebojno sodelovanje in podjetniška aktivnost v urbanih naseljih, kjer je že razpoložljiva določena podpora in pa predvsem večja kritična masa ljudi in ostalih subjektov. 

Z izvedbo operacije Vztrajno na poti trajnosti želimo ustvariti ustrezne pogoje za nadaljnji razvoj dejavnosti ter posledično za ustvarjanje dodatnega prihodka in s tem možnosti za razvoj novega delovnega mesta. In sicer s celovitim integralnim turističnim produktom (ITP), ki bo nadgradil obstoječe vsebine, večja bo dodana vrednost in sama kvaliteta ponudbe.

V okviru operacije se bodo izvedle naslednje aktivnosti:
- uredila in označila izobraževalno – doživljajsko –  informativna pot, skozi nasade eko aronije, vinograda in izabele,
- izdelale fotografije in besedila za dvojezični promocijski letak, pingvina, razglednice ter kartica okusov, kjer bodo gostje beležili vtise degustacije in hkrati izvedli morebitno naročilo,
- posnel promocijski film, 
- opremil degustacijski prostor v smislu reiuse opreme in mize kot izložbenega okna in uredila razsvetljava degustacijskega prostora s promo hodnikom.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Aktivnost 1 - UREDITEV IN OZNAČITEV POTI

Vzpostavljena in s tremi informacijskimi tablami označena je pot med trajnimi nasadi aronije, vinske trte in izabele, ki objemajo domačijo upravičenca.

Aktivnost 2 - PUBLIKACIJE - PRIPRAVA BESEDIL, FOTOGRAFIJE, OBLIKOVANJE IN TISK

Izdelanih je 15 visokokakovostih fotografij avtorja Igorja Rosine, izdanih je 2.000 predstavitvenih zloženk v slovenskem in nemškem jeziku, 2.000 razglednic, 2.000 kartic okusov in 2 roll-up panoja.

Aktivnost 3 - PROMO FILM

V sklopu aktivnosti 3 je bil izdelan promo film, ki si ga lahko ogledate tukaj .

Aktivnost 4 - OPREMA DEGUSTACIJSKEGA PROSTORA

Degustacijski prostor in promocijski hodnik smo namestili ustrezno električno razsvetljavo, degustacijki prostor opremili z unikatnim pohištvom, izdelanim iz lesa starih sodov in škafov, za ogled promo filma pa namestili še tv.

 

www.eu-skladi.si

Zaključno poročilo operacije si lahko preberete tukaj.

Kontakt

Vino Andrejc - Hiša vina,

Vojko Korošec s.p.,

Ilirska pot 1, 3214 Zreče,

gsm: 00 386 41 669 289,

e-pošta: vino.andrejc@gmail.com,

ID za DDV: SI 50989588

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon